تومور های مغزیتومورها یا غده های مغزی و یا غیر سرطانی باشند.برخلاف سایر جاهای بدن،سرطانی یا غیر سرطانی بودن غده ها در مغز می توانند به یک اندازه خطرناک باشند.خطرناک بودنیک غده در مغز بستگی به محل آن ،اندازه آن و سرعت رشدکردن آن دارد.هر دو نوع غده ها(یعنی هم سرطانی هم غیر سرطانی)می توانند به بافت های مجاور خود در مغز فشار آورده و باعث بالا رفتن فشار در داخل جمجمه شوند.

غده هایی که از ابتدا در مغز ایجاد شوند را اصطلاحاً تومور های اولیه می نامند.این تومور ها ممکن استازسلول های پشتیبان مغز منشاء بگیرند که به آن ها مننژیوما می گویند.تومور های نوع گلیوما اغلب سرطانی هستند اما اکثر تومور های نوع مننژیوما غیر سرطانی می باشند.تومور های اولیه مغز در آقایان کمی شایع تر از خانم ها می باشد و معمولاً در سنین بین 60تا70سالگی ایجاد می شوند.بعضی از انواع تومور های مغزی فقط در کودکان دیده می شوند.

تومورهای ثانویه ی مغز (متاستاز)بسیار شایع تر از تومور های اولیه ی مغز می باشند.این تومورهای اهمیشه سرطانی بوده و سلول های سرطانی آن از طریق جریان خون از تومورها ی جاهای دیگر بدن  مثل ریه ها خود را به مغز می رسانند.تاریخ انتشار: 23:47:30 1395/09/22
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه